Podmínky použití

Pravidla a podmínky : !

Poslední aktualizace: May 1, 2020
Před použitím webové stránky www.agarscentsbazaar.com (dále jen "služba"), kterou provozuje Agarscentsbazaar ("my", "my" nebo "naše"), pečlivě přečtěte tyto Smluvní podmínky ("Podmínky", "Podmínky") .

page5image3656

Váš přístup k Službě a používání této služby je podmíněno tím, že budete souhlasit s těmito Podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují ke službě nebo ji využívají.

Přístupem k Službě nebo používáním této služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s žádnou částí těchto podmínek, nemáte přístup k této službě.

!

COPYRIGHT

Veškerý obsah obsažený na těchto stránkách, jako jsou text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy, digitální stahování, kompilace dat a software, jsou majetkem Agarscentsbazaar nebo jeho dodavatelů obsahu a chráněny mezinárodními zákony o autorských právech. Kompilace veškerého obsahu na těchto stránkách je výhradním vlastnictvím společnosti Agarscentsbazaar, autorská autorita této sbírky Agarscentsbazaar a chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

!

OBCHODNÍ ZNAČKY!

Ochranné známky Agarscentsbazaar a obchodní oděvy nesmějí být používány v souvislosti s jakýmkoli výrobkem nebo službou, která není Agarscentsbazaar, jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit zmatek mezi zákazníky nebo jakýmkoli způsobem, který by znevažoval nebo diskreditoval. Všechny ostatní ochranné známky, které nevlastní

Agarscentsbazaar nebo její dceřiné společnosti, které se objevují na této stránce, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří mohou nebo nemusí být přidruženi, propojeni nebo sponzorováni Agarscentsbazaar nebo jeho dceřinými společnostmi.

!

PŘÍJEM LICENCE A STRÁNKY

!

Agarscentsbazaar vám uděluje omezenou licenci k přístupu a osobnímu využití tohoto webu a nikoliv ke stažení (jinak než ukládání do mezipaměti na stránce) nebo k jeho úpravě nebo k jakékoliv její části, s výjimkou výslovného písemného souhlasu společnosti Agarscentsbazaar.

Tato licence neobsahuje žádné další prodeje ani komerční využití tohoto webu ani jeho obsahu: jakákoli shromažďování a používání jakýchkoli výpisů produktů, popisů nebo cen: jakékoliv odvozené použití tohoto webu nebo jeho obsahu: jakékoli stažení nebo kopírování informací o účtu pro prospěch jiného obchodníka: nebo jakékoliv využití dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.

Tato stránka nebo jakákoli část této stránky nesmí být reprodukována, duplikována, kopírována, prodávána, dále prodávána, navštěvována nebo jinak využívána pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu Agarscentsbazaar. Nesmíte vytvářet rámce ani používat rámcové techniky k uzavření jakékoli obchodní značky, loga nebo jiných chráněných informací (včetně obrázků, textu, rozvržení stránek nebo formulářů) Agarscentsbazaar a našich spolupracovníků bez výslovného písemného souhlasu.

Nesmíte používat žádné metaznačky ani žádné jiné "skryté texty" používající název Agarscentsbazaar nebo ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu Agarscentsbazaar. Každé neoprávněné použití ukončí povolení nebo licenci udělenou společností Agarscentsbazaar. Získáte omezené, odvolatelné a neexkluzivní právo vytvářet hypertextový odkaz na domovskou stránku Agarscentsbazaar, pokud odkaz nereprezentuje společnost Agarscentsbazaar, její společníky nebo jejich produkty nebo služby prostřednictvím falešných, zavádějících, hanlivých nebo jinak ofenzivních hmota. Nesmíte používat logo Agarscentsbazaar ani jinou vlastnickou grafiku nebo obchodní značku jako součást odkazu bez výslovného písemného souhlasu.
!


Když vytvoříte účet s Agarscentsbazaar, musíte nám poskytnout informace, které jsou přesné, úplné a aktuální po celou dobu. Pokud tak neučiníte, znamená to porušení podmínek, což může vést k okamžitému ukončení vašeho účtu v naší službě.
Jste zodpovědní za zabezpečení hesla, které používáte pro přístup k této službě a pro jakékoli činnosti nebo akce pod vaším heslem, ať už se jedná o heslo s naší službou nebo službou třetí strany.
Souhlasíte s tím, aby neprozradili své heslo žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat poté, co se dozví o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněné použití svého účtu.
Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které Agarscentsbazaar nevlastní nebo neovládá. Společnost Agarscentsbazaar nemá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek nebo služeb třetích stran. Berete dále na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Agarscentsbazaar nenese přímou ani nepřímou zodpovědnost nebo odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby, jakékoli takové webové stránky nebo služby.
Důrazně doporučujeme přečíst si podmínky a zásady ochrany soukromí jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran, které navštívíte.
Rozhodné právo
Tyto podmínky budou upraveny a vykládány v souladu se zákony Kalifornie, Spojených států amerických, bez ohledu na ustanovení o konfliktu právních předpisů.
Naše nedodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek se nepovažuje za zproštění těchto práv. Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné nebo nevymahatelné soudem,

zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom mohli mít mezi námi ohledně služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize důležitá, budeme se snažit poskytnout nejméně 30 dny před tím, než vstoupí v platnost nová ustanovení. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě našeho uvážení.

Tím, že budeme pokračovat v přístupu k našim Službám nebo jejich používání po provedení těchto revizí, souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, přestanete službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto podmínek, kontaktujte nás.